Teme i predavači

Doc.dr.sc. Neno Torić, Prof.dr.sc. Ivica Boko
Karakteristike materijala za gradnju s aspekta požarne otpornosti konstrukcija i pouzdanost Eurokoda
Doc.dr.sc. Silvio Bašić
Pametni gradovi - industrija 21. stoljeća
Izv.prof.dr.sc. Davor Grandić, prof.dr.sc. Leo Matešić, Goran Grget
Obnova i rekonstrukcija povijesnih mostova u Ninu nakon katastrofalne poplave 2017.
Miroslav Prpić
Izazovi u obnovi zgrada željezničkih kolodvora - iskustva iz Hrvatske i svijeta
Doc.dr.sc. Dražen Vouk
Zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - primjeri dobre prakse
Izv.prof.dr.sc. Ana Mandić Ivanković
Izazovi u održavanju mostova - ocjene stanja i ocjene sigurnosti
dr.sc. Lino Fučić
Uloga regulative u razvoju graditeljstva
HKIG
Smjernice za izradu idejnih projekata infrastrukturnih građevina – željeznička infrastruktura
Izv.prof.dr.sc. Josip Atalić, doc.dr.sc. Mario Uroš, doc.dr.sc. Marta Šavor Novak, Maja Baniček
Rizik od potresa u RH i mjere njegova ublažavanja prema iskustvima nedavnih potresa u Albaniji
MGPU
Energetska obnova zgrada
MGPU
Novine iz područja zakonodavstva
brigadir Tihomir Tandarić, pukovnik Tomislav Grozdanović, Velimir Anić
Investicije u izgradnju i modernizaciju građevina Ministarstva obrane RH
Željka Perković
Izazovi u obnovi tvrđava Brod i Stara Gradiška
Vedrana Lovinčić Milovanović
Analiza obveza proizvođača otpada u gospodarenju građevnim otpadom sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske
Hrvoje Patekar
Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split

 

Organizator Pokrovitelji Medijski pokrovitelj Medijski pokrovitelj
HGF 2013 HGF 2014 HGF 2015 HGF 2017 HGF 2017