Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u 2018. i 2019. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2020. godini dodjeljuje nagradu za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva odnosno magistra inženjerka građevinarstva (mag.ing.aedif.).

Dodijelit će se dvije nagrade ovisno o razdoblju u kojem je stečen određeni akademski stupanj:

  • za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018.
  • za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi koji su u Republici Hrvatskoj diplomirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2019., stekli akademski stupanj mag.ing.aedif. i prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Pristupnici na Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni obrazac za prijavu na Natječaj s potpisom kandidata i mentora,
  2. presliku osobne iskaznice,
  3. presliku diplome ili Uvjerenja o diplomiranju,
  4. presliku indeksa diplomskog studija (kandidati moraju ostvariti tijekom diplomskog studija minimalni prosjek ocjena 4,00),
  5. životopis, EuroPass format,
  6. primjerak diplomskog rada u tiskanom te elektroničkom obliku.

Rok za dostavu prijava je 31. siječanj 2020. godine.

Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji diplomski rad u 2018. i 2019. godini iz područja građevinarstva.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2020, koji se održava 20. veljače 2020. u Zagrebu.

Osoba za kontakt:

Tanja Vrančić
tel.: 01 48-72-502
e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

s naznakom:
"Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u 2018. i 2019. godini"

-----------------------------------------

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obvezatno treba priložiti digitalnim putem u arhivskoj datoteci (ZIP ili RAR) putem sljedećeg obrasca:
https://forms.gle/Gvsh9xgWEdovvAqw8

Nagrađeni u 2017. godini

Nagrađeni u 2015. godini

Nagrađeni u 2014. godini

Organizator Pokrovitelji Medijski pokrovitelj Medijski pokrovitelj
HGF 2013 HGF 2014 HGF 2015 HGF 2017 HGF 2017