Lokacija održavanja foruma

Stručno-znanstveni skup ''HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2020'' održat će se u dvorani 121 (1. kat) Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb.

Organizator Pokrovitelji Medijski pokrovitelj Medijski pokrovitelj
HGF 2013 HGF 2014 HGF 2015 HGF 2017 HGF 2017