Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva u 2022./2023. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2023. godini dodjeljuje nagradu za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023..

Pravo prijave na Natječaj imaju svi mladi znanstvenici koji su u Republici Hrvatskoj doktorirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023., stekli akademski stupanj doktora/doktorice znanosti te se prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Kandidati za Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni obrazac za prijavu na Natječaj (obrazac potpisuju kandidat i mentor),
  2. presliku osobne iskaznice,
  3. presliku diplome ili uvjerenja o obrani doktorskog rada,
  4. presliku izvješća povjerenstva o ocjeni rada,
  5. presliku potvrde fakulteta o obranjenom doktorskom radu,
  6. životopis s točnom adresom kandidata i brojem telefona, EuroPass format,
  7. primjerak doktorskog rada (rad je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku).

Svrha je ovog natječaja pojačati suradnju između akademske zajednice i gospodarstva odnosno mladih istraživača i njihovih mentora s građevinskim tvrtkama.

Dodjeljivanjem nagrade za najbolji doktorski rad želi se unaprijediti i ubrzati prijenos novih znanja, informacija, inovacija i tehnologija u sektor graditeljstva te potaknuti najuspješnije mlade istraživače na povezivanje s gospodarstvom. Jedino se na ovaj način može ubrzati primjena rezultata znanstvenih istraživanja te podići konkurentnost i prepoznatljivost hrvatskog graditeljstva.

S obzirom da je HSGI izdavač časopisa GRAĐEVINAR, dodatno će se vrednovati ukoliko su u proteklom periodu kandidati prijavljeni na natječaj objavili članak u GRAĐEVINARU ili su citirali rad iz GRAĐEVINARA u nekom drugom časopisu indeksiranom u Web of ScienceTM Core Collection.

Rok za dostavu prijava je 10. studenog 2022. Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva u akademskoj godini 2022./2023.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2023, koji se održava 1. prosinca 2023. u Zagrebu

Osoba za kontakt:

Tanja Vrančić
tel.: 01 48-72-502
e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

s naznakom:
"Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji doktorski rad u 2022./2023. godini"

-----------------------------------------

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obavezno treba priložiti digitalnim putem u arhivskoj datoteci (ZIP ili RAR) putem sljedećeg obrasca:
https://forms.gle/RYe73o9YVa7D1v4h8

Nagrađeni u 2017. godini

Nagrađeni u 2015. godini

Nagrađeni u 2014. godini