Teme i predavači

Novi model Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU)
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Novosti u sljedećoj generaciji Eurokoda
Predavanje o razlozima koji su doveli do razvoja nove generacije Eurokoda 8 i sažetak novosti koje dolaze s novom generacijom Eurokoda 8 čije se prihvaćanje i početak uporabe očekuje u 2024. godini. Nova generacija Eurokoda 8 znatno se razlikuje u odnosu na sadašnju počevši od načina definiranja potresnog djelovanja, preko opisa graničnih stanja do utvrđivanja kriterija za provjeru graničnih stanja.
Medijacija kao alat za upravljanje rizicima sporenja u građevinarstvu
Medijacija u graditeljstvu kao alternativni način rješavanja sporova sigurno je najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja građevinskih sporova. Ona će kao svojevrsni “drugi put do pravde”, pored tradicionalno, često neučinkovitog sudskog postupka, pronaći zasluženo mjesto u svakodnevnoj praksi rješavanja građevinskih sporova u Republici Hrvatskoj.
Izazovi nedostatka radne snage te utjecaj stranih radnika na razvoj i konkurentnost građevinskog sektora
Prikazivanje iskustava građevinskih tvrtki koje su uspješno surađivale s migrantima i stranim radnicima te analiza prednosti i izazova takvog pristupa, analiza ekonomskih i društvenih učinaka prisutnosti stranih radnika u građevinskoj industriji te njihov doprinos gospodarskom rastu i razvoju sektora.
Kvaliteta stranih radnika u graditeljstvu
Država treba donijeti strateški dokument za upravljanje useljavanjem i integracijom radnika (useljenika). To će u idućim godinama biti politička i gospodarska tema broj jedan.
Projekt CROSKILLS - Build Up Skills Croatia
Promocija i popularizacija strukovnoga obrazovanja te poticanje učenika završnih razreda osnovne škole na upis u strukovne škole, kako bi se dugoročno povećala zapošljivost učenika strukovnih škola vrlo je važna u današnje vrijeme. Posebno treba istaknuti potrebu u području obrazovanja građevinskih radnika u sektoru energetske učinkovitosti. Kako bi se potaknuli kvalitetni pomaci u obrazovnome sustavu, neophodni su kontinuirano usmjeravanje i edukacija ključnih karika u tome procesu – nastavnika, koji će omogućiti prenošenje potrebnih znanja, ali i potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u području struke, čime pridonose povećanju kontingenta kvalificirane radne snage u Hrvatskoj potrebne za ostvarenje energetskih ciljeva.
Učenje iz prve ruke: Vrijednost mentorske podrške u stručnoj praksi građevinskih inženjera
Stjecanje radnih vještina studenata kroz provedbu stručne prakse ključno je u procesu obrazovanja inženjera. Na građevinskim fakultetima u Hrvatskoj provodi se nekoliko zanimljivih projekata vezanih za provedbu stručne prakse u suradnji s velikim brojem poslodavaca. Kroz projekte je predviđeno uvođenje izbornih predmeta na prijediplomskom i diplomskoj razini obrazovanja, a sadržaji izbornih predmeta usklađeni su s gospodarstvom jer se na taj način uvažavaju potrebe tržišta rada te unaprjeđuje postojeće stanje.
Digitalna transformacija graditeljstva
Digitalna transformacija u sektoru građevinarstva uvelike je promijenila način na koji radimo na projektima. I dok je inženjerstvo oduvijek bilo disciplina koja se stalno razvijala, digitalna transformacija samo je pojačala ovaj učinak. Nove tehnologije ubrzale su razvoj proizvoda, transport, upravljanje projektima, pohranu i prijenos podataka te upravljanje podacima u stvarnom vremenu. Poput mnogih drugih industrija, sve veća uporaba digitalne tehnologije učinila je inženjerstvo sektorom koji se više temelji na podacima. Sada je važnije nego ikad da se poduzeća opreme pravim tehnologijama za održivi rast u sektoru jer će u protivnom konkurencija biti puno uspješnija na tržištu. Vidljivo je da će digitalna transformacija utjecati na činjenicu da će se inženjerski sektor puno više oslanjati na digitalne podatke, analitiku i virtualne prikaze stvarnog svijeta kako bi isporučio najbolje proizvode u pravim okruženjima.