Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u 2022./2023. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2023. godini dodjeljuje nagradu za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva odnosno magistra inženjerka građevinarstva (mag.ing.aedif.) za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi koji su u Republici Hrvatskoj diplomirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023., stekli akademski stupanj mag.ing.aedif. i prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Pristupnici na Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni obrazac za prijavu na Natječaj s potpisom kandidata i mentora,
  2. presliku osobne iskaznice,
  3. presliku diplome ili Uvjerenja o diplomiranju,
  4. presliku indeksa diplomskog studija (kandidati moraju ostvariti tijekom diplomskog studija minimalni prosjek ocjena 4,00),
  5. životopis, EuroPass format,
  6. primjerak diplomskog rada u elektroničkom obliku.

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obavezno treba priložiti pohranjene i na elektroničkom mediju (USB memorija).
Rok za dostavu prijava je 10. studnog 2023. godine.

Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u akademskoj godini 2022./2023.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2023, koji se održava 1. prosinca 2023. u Zagrebu.

Osoba za kontakt:

Tanja Vrančić
tel.: 01 48-72-502
e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

s naznakom:
"Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u akademskoj godini 2022./2023."

-----------------------------------------

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obavezno treba priložiti digitalnim putem u arhivskoj datoteci (ZIP ili RAR) putem sljedećeg obrasca:
https://forms.gle/RYe73o9YVa7D1v4h8

Nagrađeni u 2022. godini

Nagrađeni u 2017. godini

Nagrađeni u 2015. godini

Nagrađeni u 2014. godini