Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva u 2021. i 2022. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2022. godini dodjeljuje nagradu za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo.

Dodijelit će se dvije nagrade ovisno o razdoblju u kojem je stečen određeni akademski stupanj:

  • za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021.
  • za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi koji su u Republici Hrvatskoj diplomirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022., stekli akademski stupanj mag.ing.aedif. i prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi mladi znanstvenici koji su u Republici Hrvatskoj doktorirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022., stekli akademski stupanj doktora/doktorice znanosti te se prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Kandidati za Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni obrazac za prijavu na Natječaj (obrazac potpisuju kandidat i mentor),
  2. presliku osobne iskaznice,
  3. presliku diplome ili uvjerenja o obrani doktorskog rada,
  4. presliku izvješća povjerenstva o ocjeni rada,
  5. presliku potvrde fakulteta o obranjenom doktorskom radu,
  6. životopis s točnom adresom kandidata i brojem telefona, EuroPass format,
  7. primjerak doktorskog rada (rad je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku).

Svrha je ovog natječaja pojačati suradnju između akademske zajednice i gospodarstva odnosno mladih istraživača i njihovih mentora s građevinskim tvrtkama.

Dodjeljivanjem nagrade za najbolji doktorski rad želi se unaprijediti i ubrzati prijenos novih znanja, informacija, inovacija i tehnologija u sektor graditeljstva te potaknuti najuspješnije mlade istraživače na povezivanje s gospodarstvom. Jedino se na ovaj način može ubrzati primjena rezultata znanstvenih istraživanja te podići konkurentnost i prepoznatljivost hrvatskog graditeljstva.

S obzirom da je HSGI izdavač časopisa GRAĐEVINAR, dodatno će se vrednovati ukoliko su u proteklom periodu kandidati prijavljeni na natječaj objavili članak u GRAĐEVINARU ili su citirali rad iz GRAĐEVINARA u nekom drugom časopisu indeksiranom u Web of ScienceTM Core Collection.

Rok za dostavu prijava je 10. studenog 2022. Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva u akademskim godinama 2020./2021. i 2021./2022.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022, koji se održava 2. prosinca 2022. u Zagrebu

Osoba za kontakt:

Tanja Vrančić
tel.: 01 48-72-502
e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

s naznakom:
"Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji doktorski rad u 2021. i 2022. godini"

-----------------------------------------

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obvezatno treba priložiti digitalnim putem u arhivskoj datoteci (ZIP ili RAR) putem sljedećeg obrasca:
https://forms.gle/6MJ9a9ZBFLF3RSq16

Nagrađeni u 2017. godini

Nagrađeni u 2015. godini

Nagrađeni u 2014. godini