Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u 2020. i 2021. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2022. godini dodjeljuje nagradu za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva odnosno magistra inženjerka građevinarstva (mag.ing.aedif.).

Dodijelit će se dvije nagrade ovisno o razdoblju u kojem je stečen određeni akademski stupanj:

  • za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021.
  • za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi koji su u Republici Hrvatskoj diplomirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022., stekli akademski stupanj mag.ing.aedif. i prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Pristupnici na Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni obrazac za prijavu na Natječaj s potpisom kandidata i mentora,
  2. presliku osobne iskaznice,
  3. presliku diplome ili Uvjerenja o diplomiranju,
  4. presliku indeksa diplomskog studija (kandidati moraju ostvariti tijekom diplomskog studija minimalni prosjek ocjena 4,00),
  5. životopis, EuroPass format,
  6. primjerak diplomskog rada u elektroničkom obliku.

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obvezatno treba priložiti pohranjene i na elektroničkom mediju (USB memorija).
Rok za dostavu prijava je 10. studnog 2022. godine.

Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u akademskim godinama 2020./2021. i 2021./2022.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022, koji se održava 2. prosinca 2022. u Zagrebu.

Osoba za kontakt:

Tanja Vrančić
tel.: 01 48-72-502
e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

s naznakom:
"Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u 2020. i 2021. godini"

-----------------------------------------

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obvezatno treba priložiti digitalnim putem u arhivskoj datoteci (ZIP ili RAR) putem sljedećeg obrasca:
https://forms.gle/6MJ9a9ZBFLF3RSq16

Nagrađeni u 2017. godini

Nagrađeni u 2015. godini

Nagrađeni u 2014. godini