Teme i predavači

1.  mr.sc. Željko Uhlir
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina – primjena u praksi
2.  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Obnova oštećenih kuća na poplavljenim područjima u Slavoniji
3.  Zvonimir Sever
Izrada programa stručnog usavršavanja sukladno novim zakonskim okvirima
4.  Dr.sc. Mirko Orešković
Analiza Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
5.  Hrvatski savez građevinskih inženjera
Investicije u turizam – prilika za građevinare
6.  Dr.sc. Lino Fučić
Očekivanja poslovne zajednice od regulatornog sustava graditeljstva
7.  Prof.dr.sc. Alen Harapin
Zašto je važna suradnja
8.  Prof.dr.sc. Mladen Meštrović
Usporedba visokoškolskog obrazovanja u području građevinarstva u Hrvatskoj i Njemačkoj
9.  Prof.dr.sc. Dubravka Bjegović, Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur & Izv.prof.dr.sc. Nina Štirmer
Obrazovanje i znanost kao pokretači razvoja
10.  Doc.dr.sc. Zlata Dolaček Alduk
Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera
11.  Prof.dr.sc. Aleksandra Maganić & Mićo Ljubenko
Sporovi na rok od 60 i 120 dana s osvrtom na građevinarstvo
12.  Prof.dr.sc. Vlatka Rajčić
Primjena stakla u građevinarstvu
13.  Prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević, Izv.prof.dr.sc. Danijela Kaćunić, Lovorka Librić
Prilagodba hrvatskog graditeljstva europskim smjernicama za opis i klasifikaciju tla
14.  Doc.dr.sc. Zlata Dolaček Alduk
Primjena BIM-a u građevinskim projektima
15.  Prof.dr.sc. Živko Vuković
Koncept novoplaniranog smjera ''OKOLIŠNO INŽENJERSTVO'' na diplomskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu
16.  Zdenko Tadić
Iskustva u pripremi investicijskih projekata sufinanciranih iz EU fondova u sektoru vodoopskrbe i odvodnje
17.  Željka Hrs Borković
Problematika realizacije projekata energetske učinkovitosti u Hrvatskoj
18.  Izv.prof.dr.sc. Tomislav Kišiček, Dario Šafranko
Proračun nosivosti armiranobetonskih zidova prema EN 1998-1
19.  Doc.dr.sc. Zoran Veršić
Sanacija starih zgrada iz aspekta toplinske zaštite i uštede energije
Organizator Pokrovitelji Medijski pokrovitelj
HGF 2013 HGF 2014 HGF 2015 HGF 2017 HGF 2017