Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u 2015. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2015. godini dodjeljuje nagradu za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva odnosno magistra inženjerka građevinarstva (mag.ing.aedif.).

Pravo prijave na Natječaj imaju svi koji su u Republici Hrvatskoj diplomirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2015., stekli akademski stupanj mag.ing.aedif. i prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Pristupnici na Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjeni obrazac za prijavu na Natječaj s potpisom kandidata i mentora,
  2. presliku osobne iskaznice,
  3. presliku diplome ili Uvjerenja o diplomiranju,
  4. presliku indeksa diplomskog studija (kandidati moraju ostvariti tijekom diplomskog studija minimalni prosjek ocjena 4,00),
  5. životopis, EuroPass format,
  6. primjerak diplomskog rada u tiskanom te elektroničkom obliku.

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obvezatno treba priložiti pohranjene i na elektroničkom mediju (CD-ROM) na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika(ce) uz naslov diplomskog rada i datum obrane rada.

Rok za dostavu prijava je 26. listopad 2015. godine. Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji diplomski rad u 2015. godini iz područja građevinarstva.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2015, koji se održava 10. i 11. studenoga 2015. u Zagrebu.

Osoba za kontakt:

Tanja Vrančić
tel.: 01 48-72-502
e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

s naznakom:
"Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u 2015. godini"

Nagrađeni u 2014. godini

Organizator Pokrovitelji Medijski pokrovitelj
HGF 2013 HGF 2014 HGF 2015 HGF 2017 HGF 2017