Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u 2014. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2014. godini dodjeljuje nagradu za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva odnosno magistra inženjerka građevinarstva (mag.ing.aedif.).

Nagrada se dodjeljuje za sljedeće smjerove:

 • GEOTEHNIKA
 • HIDROTEHNIKA
 • KONSTRUKCIJE
 • MATERIJALI I TEORIJA KONSTRUKCIJA
 • ORGANIZACIJA GRAĐENJA
 • PROMETNICE

Pravo prijave na Natječaj imaju svi koji su u Republici Hrvatskoj diplomirali na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2014., stekli akademski stupanj mag.ing.aedif. i prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu dokumentaciju.

Pristupnici na Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

 1. ispunjeni obrazac za prijavu na Natječaj s potpisom kandidata i mentora,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. presliku diplome ili Uvjerenja o diplomiranju,
 4. presliku indeksa diplomskog studija (kandidati moraju ostvariti tijekom diplomskog studija minimalni prosjek ocjena 4,00),
 5. životopis, EuroPass format,
 6. primjerak diplomskog rada u tiskanom te elektroničkom obliku.

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obvezatno treba priložiti pohranjene i na elektroničkom mediju (CD-ROM) na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika(ce) uz naslov diplomskog rada i datum obrane rada.

Rok za dostavu prijava je 31. listopad 2014. godine. Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji diplomski rad u 2014. godini iz određenog strukovnog područja građevinarstva.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2014, koji se održava 18. i 19. studenoga 2014. u Zagrebu.

Osoba za kontakt:

Tanja Vrančić
tel.: 01 48-72-502
e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

s naznakom:
"Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u 2014. godini"

Organizator Pokrovitelji Medijski pokrovitelj HGF 2013 Video